Support
Theicity Dinner Curise
0869064106
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

รายละเอียด 2

วันที่: 09-02-2021

 

เรือล่องทุกวันเวลา 19:00-21:00 น. ค่ะ

 

สำหรับการล่องเรือ Dinner แนะนำ จองโต๊ะชั้นดาดฟ้า วิวจะสวยกว่า บรรยกาศดีกว่านะคะ

 

แนะนำให้คุณลูกค้าจองล่วงหน้านะได้จะได้จองโต๊ะริมน้ำได้ ซึ่งปกติโต๊ะริมน้ำมีที่นั่งจำกัดและจะถูกจองเต็มก่อนนะคะ

 

คุณลูกค้าสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้ก่อนได้นะคะ แนะนำให้จองล่วงหน้า จะได้จองโต๊ะชั้นดาดฟ้า วิวสวย บรรยากาศดีนะคะ