เรือ White Orchid River Cruise มา 4 จ่าย 3 (ICONSIAM)

เวลาล่องเรือ 19:45 - 21:45 น.

ท่าเรือ ท่าเรือไอคอนสยาม

ราคา ผู้ใหญ่ 899 บาท / ราคาเด็ก 4-10 ปี ราคา 599 บาท

โปรโมชั่น

  • - ต่อที่ 1 : ลดกว่า 45% เหลือเพียง 899 บาท/ท่าน (ใช้ได้ทุกวัน)
  • - ต่อที่ 2 : มา 4 จ่าย 3 เฉลี่ยแล้วเหลือ 674 บาท/ท่าน เท่านั้นคุ้มมากๆ   (ใช้ได้เฉพาะวัน จันทร์-พฤหัส เท่านั้น)

  • - บุฟเฟ่ย์เบียร์สด
คลิกดูข้อมูลและรูปเรือ

ตารางอัปเดตที่นั่ง

วัน โต๊ะริม ดาดฟ้า ไม่มีหลังคา
คลิกดูรูปที่นั่ง
โต๊ะกลาง ดาดฟ้า ไม่มีหลังคา
คลิกดูรูปที่นั่ง
โต๊ะริม หัวเรือชั้น2 ไม่มีหลังคา
คลิกดูรูปที่นั่ง
โต๊ะกลาง หัวเรือชั้น2 ไม่มีหลังคา
คลิกดูรูปที่นั่ง
โต๊ะริมหน้าต่าง ชั้น2 ห้องแอร์
คลิกดูรูปที่นั่ง
โต๊ะกลาง ชั้น2 ห้องแอร์
คลิกดูรูปที่นั่ง
โต๊ะริมหน้าต่าง ชั้น1 ห้องแอร์
คลิกดูรูปที่นั่ง
โต๊ะกลาง ชั้น1 ห้องแอร์
คลิกดูรูปที่นั่ง
วันจันทร์ ที่ 15
กรกฎาคม
เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
วันอังคาร ที่ 16
กรกฎาคม
เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
วันพุธ ที่ 17
กรกฎาคม
เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
วันพฤหัสบดี ที่ 18
กรกฎาคม
เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
วันศุกร์ ที่ 19
กรกฎาคม
เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
วันเสาร์ ที่ 20
กรกฎาคม
เต็ม ว่าง ว่าง ว่าง เต็ม ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันอาทิตย์ ที่ 21
กรกฎาคม
เต็ม ว่าง ว่าง ว่าง เต็ม ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันจันทร์ ที่ 22
กรกฎาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันอังคาร ที่ 23
กรกฎาคม
เต็ม ว่าง เต็ม ว่าง เต็ม ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันพุธ ที่ 24
กรกฎาคม
เต็ม ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันพฤหัสบดี ที่ 25
กรกฎาคม
เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
วันศุกร์ ที่ 26
กรกฎาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง เต็ม ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันโต๊ะริม ดาดฟ้า ไม่มีหลังคา
คลิกดูรูปที่นั่ง
โต๊ะกลาง ดาดฟ้า ไม่มีหลังคา
คลิกดูรูปที่นั่ง
โต๊ะริม หัวเรือชั้น2 ไม่มีหลังคา
คลิกดูรูปที่นั่ง
โต๊ะกลาง หัวเรือชั้น2 ไม่มีหลังคา
คลิกดูรูปที่นั่ง
โต๊ะริมหน้าต่าง ชั้น2 ห้องแอร์
คลิกดูรูปที่นั่ง
โต๊ะกลาง ชั้น2 ห้องแอร์
คลิกดูรูปที่นั่ง
โต๊ะริมหน้าต่าง ชั้น1 ห้องแอร์
คลิกดูรูปที่นั่ง
โต๊ะกลาง ชั้น1 ห้องแอร์
คลิกดูรูปที่นั่ง
วันเสาร์ ที่ 27
กรกฎาคม
เต็ม เต็ม ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันอาทิตย์ ที่ 28
กรกฎาคม
เต็ม ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันจันทร์ ที่ 29
กรกฎาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันอังคาร ที่ 30
กรกฎาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง เต็ม ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันพุธ ที่ 31
กรกฎาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันพฤหัสบดี ที่ 1
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันศุกร์ ที่ 2
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันเสาร์ ที่ 3
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันอาทิตย์ ที่ 4
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันจันทร์ ที่ 5
สิงหาคม
เต็ม ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันอังคาร ที่ 6
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันพุธ ที่ 7
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันพฤหัสบดี ที่ 8
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันโต๊ะริม ดาดฟ้า ไม่มีหลังคา
คลิกดูรูปที่นั่ง
โต๊ะกลาง ดาดฟ้า ไม่มีหลังคา
คลิกดูรูปที่นั่ง
โต๊ะริม หัวเรือชั้น2 ไม่มีหลังคา
คลิกดูรูปที่นั่ง
โต๊ะกลาง หัวเรือชั้น2 ไม่มีหลังคา
คลิกดูรูปที่นั่ง
โต๊ะริมหน้าต่าง ชั้น2 ห้องแอร์
คลิกดูรูปที่นั่ง
โต๊ะกลาง ชั้น2 ห้องแอร์
คลิกดูรูปที่นั่ง
โต๊ะริมหน้าต่าง ชั้น1 ห้องแอร์
คลิกดูรูปที่นั่ง
โต๊ะกลาง ชั้น1 ห้องแอร์
คลิกดูรูปที่นั่ง
วันศุกร์ ที่ 9
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันเสาร์ ที่ 10
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันอาทิตย์ ที่ 11
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันจันทร์ ที่ 12
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันอังคาร ที่ 13
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันพุธ ที่ 14
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันพฤหัสบดี ที่ 15
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันศุกร์ ที่ 16
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันเสาร์ ที่ 17
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันอาทิตย์ ที่ 18
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันจันทร์ ที่ 19
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันอังคาร ที่ 20
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันพุธ ที่ 21
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันโต๊ะริม ดาดฟ้า ไม่มีหลังคา
คลิกดูรูปที่นั่ง
โต๊ะกลาง ดาดฟ้า ไม่มีหลังคา
คลิกดูรูปที่นั่ง
โต๊ะริม หัวเรือชั้น2 ไม่มีหลังคา
คลิกดูรูปที่นั่ง
โต๊ะกลาง หัวเรือชั้น2 ไม่มีหลังคา
คลิกดูรูปที่นั่ง
โต๊ะริมหน้าต่าง ชั้น2 ห้องแอร์
คลิกดูรูปที่นั่ง
โต๊ะกลาง ชั้น2 ห้องแอร์
คลิกดูรูปที่นั่ง
โต๊ะริมหน้าต่าง ชั้น1 ห้องแอร์
คลิกดูรูปที่นั่ง
โต๊ะกลาง ชั้น1 ห้องแอร์
คลิกดูรูปที่นั่ง
วันพฤหัสบดี ที่ 22
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันศุกร์ ที่ 23
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันเสาร์ ที่ 24
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันอาทิตย์ ที่ 25
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันจันทร์ ที่ 26
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันอังคาร ที่ 27
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันพุธ ที่ 28
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันพฤหัสบดี ที่ 29
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันศุกร์ ที่ 30
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันเสาร์ ที่ 31
สิงหาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด